Säkerhet

Vi på Opening Mälardalen har ett starkt fokus på säkerhetsprodukter. Som generelagent för Rite Hite i Sverige kan vi erbjuda en mängd olika säkerhetslösningar. Med Rite Hites cutting edge-produkter kan du och dina anställda få en trygg arbetsmiljö och minimera skaderisker. Vill du veta mer om hur vi kan göra er arbetsplats säkrare?

Global Wheel Look 2300

Fordonslåsning för att öka säkerheten vid lastning och lossning.

Läs mer

Span Guard

Avgränsar personal från riskfyllda områden.

Läs mer

Trailer Stand 2000

Trailerstöd som placeras under frånkopplad trailer.

Läs mer

Safe T Signal

Trafiksystem som varnar personalen för truckar i rörelse.

Läs mer

Dok Guardian

Säkerhetsbarriär som förhindrar fallskador vid öppningar.

Läs mer

Portabel Säkerhetszon

Avgränsar områden upp till 6 meter.

Läs mer

Global Wheel Look 2300

Fordonslåsning för att öka säkerheten vid lastning och lossning.

Span Guard

   Avgränsar personal från riskfyllda områden. 

  

Trailer Stand 2000

Trailerstöd som placeras under frånkopplad trailer.

 

Safe T Signal

Trafiksystem som varnar personalen för truckar i rörelse.

 

Dok Guardian

Säkerhetsbarriär som förhindrar fallskador vid öppningar.

 

Portabel Säkerhetszon

          Avgränsar områden upp till 6 meter.