Span Guard

SPAN GUARD är ett barriärsystem som skapar en säker arbetsmiljö genom att avgränsa personal från riskfyllda områden.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om produkten och dess egenskaper.

Produktspecifikation

Läs RITE HITES produktbroschyr för en mer djupgående beksrivning av produkten.

Klicka här​​​​​​​

Video

Tryck på knappen för att se en video om hur produkten fungerar i praktiken

Klicka här