FasTrax Clean

FASTRAX CLEAN är en rengöringsbar rullport som är ett måste när hygien är i fokus. Den snabbgående porten passar bland annat utmärkt i livsmedelsbranschen.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om produkten och dess egenskaper.

Produktspecifikation

Läs RITE HITEs produktbroschyr för en mer djupgående beskrivning av produkten.

Video

Tryck på knappen för att se en video om hur produkten fungerar i praktiken.