Lite Speed

LITE SPEED är en snabbgående och självreparerande rullport som lämpar sig utmärkt för invändigt bruk.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om produkten och dess egenskaper.

Produktspecifikation

Läs RITE HITEs produktbroschyr för en mer djupgående beskrivning av produkten.

Video

Tryck på knappen för att se en video om hur produkten fungerar i praktiken.