Wheel Guide

WHEEL GUIDE – I dessa tider då snabbhet är ett ledord hos alla transportbolag så är det vanligt att påkörnings skador ökar. Nu finns ett enkel och prövad lösning för att hjälpa chaufförer att hamna i rätt position vid dockningsanläggningen. Med Wheel guides så styr man in fordon mitt i dockningen och minskar drastiskt påkörningsskador på vädertätning och lasthus. En annan effekt är att då fordonet blir rätt placerat i Vädertätningen så får man även den effektivaste tätningen mellan fordon och lasthus.

Läs IRON GUARDS datablad för en mer djupgående beksrivning av produkten.