Säkerhet

Vi på Opening Mälardalen har ett starkt fokus på säkerhetsprodukter. Som generelagent för Rite Hite i Sverige kan vi erbjuda en mängd olika säkerhetslösningar. Med Rite Hites cutting edge-produkter kan du och dina anställda få en trygg arbetsmiljö och minimera skaderisker. Vill du veta mer om hur vi kan göra er arbetsplats säkrare?

Global Wheel Look 2300

Fordonslåsning för att öka säkerheten vid lastning och lossning.

Span Guard

Avgränsar personal från riskfyllda områden.

Trailer Stand 2000

Trailerstöd som placeras under frånkopplad trailer.

Safe T Signal

Trafiksystem som varnar personalen för truckar i rörelse.

Dok Guardian

Säkerhetsbarriär som förhindrar fallskador vid öppningar.

Portabel Säkerhetszon

Avgränsar områden upp till 6 meter.