Dok Guardian

Dok Guardian

DOK GUARDIAN är en otroligt stryktålig säkerhetslösning som förhindrar fallskador i lasthusen. Dok Guardian hindrar truckar upp till 4500 kg i en hastighet om 6km/h att köra ut med minimal eller till och med helt utan skada på barriären. Och på köpet får man påkörningsskydd för portarna.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om Dok Guardian och dess tillämpningsområde.

Läs RITE HITES produktbilaga här!