Global Wheel Look 2300

Global Wheel Look 2300

GLOBAL WHEEL LOCK 2300 är den mest sålda fordonslåsningen i Europa. Låsningen sker helt per automatik och den skapar en säkrare arbetsmiljö för både chauffören och lagerpersonalen.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om marknadens bästa fordonslåsning och dess egenskaper.

Läs RITE HITES datablad för en mer djupgående beksrivning av produkten.