Span Guard

Span Guard

SPAN GUARD är ett barriärsystem som enkelt öppnas och stängs av en person vid behov och skapar en säker arbetsmiljö genom att avgränsa personal från riskfyllda områden.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om produkten och dess egenskaper.

Läs RITE HITES produktbroschyr för en mer djupgående beksrivning av produkten.