FasTrax freezer

FasTrax freezer

FASTRAX FREEZER är en snabbgående och vid påkörning självåterställande snabbgående dukport utav högsta kvalitet. Porten är utan tvekan en av de snabbaste och bäst isolerade dukportarna på marknaden. Passar utmärkt i lokaler som hanterar kylda eller frysta produkter.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om produkten och dess egenskaper.

Läs RITE HITEs produktbroschyr för en mer djupgående beskrivning av produkten.