Eliminator Gapmaster

Eliminator Gapmaster

ELIMINATOR GAPMASTER är föregångaren till Eclipse. Den tätar fortfarande väldigt bra och är dessutom mer anpassningsbar för olika fordonshöjder. 36 månaders kundnöjdhetsgaranti tillkommer. Vi erbjuder kostnadsfri energianalys och besparingskalkyl.

Kontakta gärna oss eller se nedan för mer information om Gapmastern och dess egenskaper.

Läs RITE HITES datablad för en mer djupgående beksrivning av produkten.