SMD Logistics

Vi har nöje att presentera ett lyckat montage i Brunna. Hos SMD Logistics står nu klart åtta kompletta lasthus, tre stycken Fast Trax Freezer och nio stycken stöldskyddsjalusier!