Svensk Cater

Ännu ett lyckat montage! Svensk Cater har fått upp tre Fast Trax Freezers, en pendelport samt giganten Barrier Glider i sin lagerlokal.