Säker lastning och lossning

Hur farlig en lastkaj kan vara inser man ofta först efter att en olycka har inträffat. Lastkajen är vanligtvis hektisk. Gaffeltruckar och människor är ständigt i rörelse. Vid manövrering fram och tillbaka förbises snabbt riskzoner och sedan händer det: truckföraren insåg inte den öppna lastkajen och ramlar av lastrampen med sitt fordon. Ett scenario med allvarliga konsekvenser som i värsta fall kan sluta ödesdigert.

 

För att undvika detta erbjuder Opening AB en unik och enkel lösning: säkerhetsbarriären DOK-GUARDIAN från Rite Hite. Det robusta barriärsystemet passar lätt in i öppningar upp till 5 m (16 fot) breda och är lämpligt för nästan alla lastkajer. Säkerhetsbarriären kan också användas effektivt och enkelt för att säkra många andra farliga områden inomhus och utomhus. Vi ger dig gärna råd om det breda utbudet av möjliga tillämpningar.

 

Är du nyfiken? Boka ett möte med oss så berättar vi mer om vår DOK-Guardian HD för dig:

 

Eller så kan du ta reda på mer i vårt informationsblad: Ladda ner Dok-Guardian pdf via denna länken