Serva och underhåll dina portar, vädertätningar och lastkajer – för säkerhetens och ekonomins skull

Efter att installationen av porten, lastbryggan eller vädertätningen är utförd krävs det underhåll för att de ska fungera felfritt framöver. Upp till 85 procent av alla problem som uppstår beror just på felaktigt underhåll. Att boka akuta reparationer när grejerna gått sönder är betydligt mer kostsamt än att underhålla. Det är även en fråga om säkerhet.


Att portarna fungerar som de ska är en förutsättning för att verksamheten ska rulla på. För företag som bara har en port blir det katastrofalt om den inte fungerar. Därför är det viktigt att serva och underhålla dem efter installation.

"Har man ett fungerande serviceavtal minimeras riskerna för körstopp och de uteblivna intäkter som kommer när grejerna inte fungerar som de ska. För att garantierna ska gälla måste man utföra underhåll enligt tillverkarens rekommendationer" berättar Pontus Rosén.

Lika viktigt är det att underhålla vädertätningar. Håller det inte tätt kommer energikostnaderna rusa i höjden.

"Det gäller även om portarna står öppna för länge på grund av att de inte fungerar som de ska. Det finns mycket pengar att spara genom att underhålla och det är betydligt mycket dyrare att laga akuta fel."

Digitala checklistor – underlag för besiktning

Vartannat år ska ett opartiskt besiktningsföretag besiktiga företagets portar så att de är säkra att använda. Om man inte bokar besiktning kan man få böter och om man får nedslag kan det i värsta fall leda till körstopp. En av punkterna under besiktningen är att det underhåll som utförts finns dokumenterat.    

Vi gör alltid digitala checklistor för alla produkter vi installerar.

"Vi kontrollerar bland annat allmänt skick, gångjärn och om en port har blivit påkörd och bucklig på ett sätt som kan leda till skador på motorn. Efter att kontrollen är slutförd bestämmer kunden vilka åtgärder vi ska utföra."

Förslag på förbättringar


Flera företag ringer oss när de får problem med sina portar. När vi tar oss an ett nytt projekt kommer vi ut för att identifiera vilka problem kunden har. Men det är inte allt vi gör.

Vi tittar på verksamheten och hur portarna används. Sen återkommer vi med en rapport på åtgärder som förbättrar. Därefter gör vi en plan tillsammans med kunden som innebär att vi till exempel byter ut någonting varje år eller varje kvartal.

"Det är någonting som skiljer oss från andra. Vi reparerar inte bara, vi kommer även med förbättringsförslag. I samband med det brukar vi teckna ett serviceavtal som innebär att vi tar hand om grejerna framöver."

För oss är det viktigt att vårda och förvalta de kunder vi har istället för att bara jaga nya.