Service & Underhåll - minimera kostnader och maximera intäkterMinimera kostnader och maximera intäker

Med en välplanerad underhållsstrategi kan företag effektivt minimera kostnader och maximera intäkter. Planerat underhåll utgör ryggraden i denna strategi, där upp till 90% av arbetsordrarna bör härstamma från förutbestämda åtgärder. Genom ett förebyggande underhåll sänker man inte bara underhållskostnaderna med 12-18%, utan kan också minska energikostnaderna med 5-20%.

Färre driftstopp och ökad livslängd

Färre driftstopp och längre livslängd på produkter blir naturliga konsekvenser av en sådan strategi. Detta innebär inte bara effektivare verksamheter, utan också mer valuta för pengarna och ökade intäkter över tid.Konsekvenser av uteblivet underhåll

Oplanerade driftstopp och reaktivt underhåll kan vara förödande för verksamheten. Uteblivna intäkter, höga personalkostnader för övertid och en hög andel utrustningsfel på upp till 70-85% kan bli resultatet av att man agerar först när skadan redan är skedd.

Hållbar och lönsam verksamhet!


Genom att implementera planerat underhåll som en central del av verksamheten kan företag undvika dyra reparationer, minska driftstopp och förbättra produktiviteten. Det är ett steg mot en mer hållbar och lönsam verksamhet.

Med över 24 år i branschen är Opening AB det självklara valet. Kontakta oss så berättar vi mer!