Service & Underhåll

VI UTFÖR BÅDE AKUT OCH FÖREBYGGANDE SERVICE

Vi tänker på dina portar och lasthus så slipper du!

Varför är service så viktigt?
Onödiga nödutryckningar är kostsamma och kan undvikas genom vårat serviceprogram. Ni får rabatt på våra produkter och reservdelar men framförallt minimerar ni risken för produktionsstopp som kan orsaka uteblivna intäkter. Låt oss ta hand om era portar och dockningsanläggningar så kan ni fokusera på kärnverksamheten istället!

Ni kanske redan har någon form av service på era anläggningar. Ställ er då frågan om ni får ut vad ni vill genom den servicen, eller upplevs den som något krångligt eller onödigt ont? Det vill vi ändra på!

Det är även sedan ett par år reglerat i Boverkets författningssamling, klicka på länken för att läsa hela dokumentet.

Vi servar allt som öppnar och stänger så ring oss om du har frågor rörande service och förebyggande underhåll på dina fastigheter. Vi är dessutom helt märkesobundna, det innebär för er som kund att vi servar alla portar oavsett fabrikat! Det innebär även vid utbyte att vi kan välja den mest prisvärda portmodellen oavsett fabrikat.